Virtual product manager Business development Riadenie projektov

o nás

Sme spoločnosť zaoberajúca sa poradenstvom v rozvoji vášho biznisu
so špecializáciou na oblasť informačných technológií

Naša spoločnosť poskytuje konzultačné služby pre všetky typy subjektov na našom trhu. Ako novinku Vám prinášame službu VPM - Virtuálneho produktového manažéra so špecializáciou na verejené obstarávanie.

Našou špecializáciou je poradenstvo v oblasti informačných technológií (IT), ktoré sú z hľadiska verejného obstarávania jednou z najkomplikovanejších oblastí. Vďaka dlhoročným skúsenostiam z oblasti IT veľmi dôverne poznáme úskalia týchto procesov ako aj problémy spojené s verejným obstarávaním.

Komu sú naše služby určené?

Naše služby

Naše štatistiky

naše služby

Služby verejným obstarávateľom a obstarávateľom
Komplexné služby spojené s verejným obstarávaním
 • Konzultačná činnosť spojená s prípravou súťaže
 • Komplexná analýza predmetu obstarávania
 • Určenie najvhodnejšieho produktu
 • Vypracovanie opisu predmetu zákazky v súlade so zákonom o VO
 • Konzultície a zastupovanie obstarávateľa v revíznych postupoch pred Úradom pre verejné obstarávanie a iných sporových konaniach týkajúcich sa verejných obstarávaní
 • Garantujeme súlad s platnou legislatívou hlavne so zákonom č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov o verejnom obstarávaní
Audity a analýzy
 • analýza predmetu zákazky a najvhodnejšej formy výberu dodávateľa
 • analýza vhodnosti riešenia pre oblasti IT
 • poradenstvo pri elektronických aukciách
Služby účastníkom verejného obstarávania
Vyhľadávanie súťaží
 • Monitoring súťaží zverejnených vo vestníku verejného obstarávania na základe požiadaviek klienta
Príprava ponuky do súťaže
 • Služba Virtuálneho produktového manažéra
 • Príprava obsahu ponuky, v súlade so súťažnými podkladmi a v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní
 • Kalkulácie k cenovej ponuke na základe podkladov od klienta
Konzultačná činnosť
 • Asistencia pri účasti v elektronickej aukcii
 • Konzultácie pri vypracovaní žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov, žiadostí o nápravu resp. námietku
 • Konzultácie pri konaní o námietkách na ÚVO
Služby pre príjemcov EU fondov
Konzultačné služby pri obstarávaní IT technológií
 • Komplexná analýza IT firmy
 • Konzultačná činnosť spojená s výberom vhodnej technológie
 • Analýza najvhodnejšieho spôsobu verejného obstarávania
 • Konzultačná činnosť pri definovaní predmetu zákazky
 • Garantujeme súlad s platnou legislatívou hlavne so zákonom č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov o verejnom obstarávaní
VPM - Virtuálny projektový manažér
Čo potrebujete
 • Chcete sa zúčastniť verejnej súťaže ale nemáte produktového manažéra pre danú oblasť?
 • Neviete správne určiť vhodné produkty spĺňajúce špecifikáciu?
 • Venujú sa vaši produktový manažéri iným projektom?
Čo ponúkame
 • Výber vhodných produktov do verejnej súťaže na základe súťažných podkladov
 • Pokrytie veľkého spektra oblastí IT bez nutnosti zamestnávať vlastného produktového manažéra
 • Neustále vzdelávanie našich produktových manažérov
 • Na rozdiel od výrobcu sme nezávislí od značky
 • Maximálny dôraz na splnenie technickej špecifikácie zadávateľa
 • Garancia súladu so zákonom o verejnom obstarávaní
 • PLATÍTE produktového manažéra len keď ho POTREBUJETE
Kontaktujte nás

kontaktujte nás

Drieňová 31, 821 01 Bratislava, Slovensko

+421 918 660 990

Pokiaľ máte akéhoľvek otázky či pripomienky, napíšte nám prosím.