Business development Riadenie projektov Procurement

o nás

Sme spoločnosť zaoberajúca sa poradenstvom v rozvoji vášho biznisu
so špecializáciou na oblasť informačných technológií

Naša spoločnosť poskytuje konzultačné služby jednak pre verejné subjekty podliehajúce Zákonu č. 343/2015 Z.z. o Verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ale aj pre súkromné spoločnosti ktoré plánujú rozširovať svoj biznis vďaka novým technológiám.

Našou špecializáciou je poradenstvo v oblasti informačných technológií (IT), ktoré sú z hľadiska verejného obstarávania jednou z najkomplikovanejších oblastí. Vďaka dlhoročným skúsenostiam z oblasti IT veľmi dôverne poznáme úskalia týchto procesov ako aj problémy spojené s verejným obstarávaním.

Komu sú naše služby určené?

Naše služby

Naše štatistiky

naše služby

Služby verejným obstarávateľom a obstarávateľom
Komplexné služby spojené s verejným obstarávaním
 • Konzultačná činnosť spojená s prípravou súťaže
 • Komplexná analýza predmetu obstarávania
 • Analýza najvhodnejšieho spôsobu verejného obstarávania
 • Príprava výzvy na predkladanie ponúk, oznámenia o verejnom obstarávaní
 • Vypracovanie súťažných podkladov
 • Komunikácia s uchádzačmi
 • Vysvetľovanie súťažných podkladov
 • Odpovede na žiadosti o nápravu
 • Tvorba komisií, otváranie a vyhodnocovanie prijatých ponúk od uchádzačov
 • Zastupovanie obstarávateľa v revíznych postupoch pred Úradom pre verejné obstarávanie a iných sporových konaniach týkajúcich sa verejných obstarávaní
 • Poradenstvo obstarávateľom v zabezpečení procesov verejného obstarávania
 • Garantujeme súlad s platnou legislatívou hlavne so zákonom č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o verejnom obstarávaní
Audity a analýzy
 • analýza predmetu zákazky a najvhodnejšej formy výberu dodávateľa
 • analýza vhodnosti riešenia pre oblasti IT
 • poradenstvo pri elektronických aukciách
Služby účastníkom verejného obstarávania
Vyhľadávanie súťaží
 • Monitoring súťaží zverejnených vo vestníku verejného obstarávania na základe požiadaviek klienta
Príprava ponuky do súťaže
 • Vyžiadanie súťažných podkladov od verejného obstarávateľa
 • Príprava zoznamu potrebných dokumentov
 • Príprava dokumentov vyžadujúcich verejným obstarávateľom
 • Príprava obsahu ponuky, v súlade so súťažnými podkladmi a v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní
 • Kalkulácie k cenovej ponuke na základe podkladov od klienta
 • Kompletizácia ponuky na základe súťažných podkladov
Konzultačná činnosť
 • Asistencia pri účasti v elektronickej aukcii
 • Komplexné vypracovanie žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov, žiadostí o nápravu resp. námietku
 • Zastupovanie pri konaní o námietkách na ÚVO
Služby pre príjemcov EU fondov
Komplexné služby spojené s obstarávaním
 • Konzultačná činnosť spojená s prípravou súťaže
 • Komplexná analýza predmetu obstarávania
 • Analýza najvhodnejšieho spôsobu verejného obstarávania
 • Príprava výzvy na predkladanie ponúk, oznámenia o verejnom obstarávaní
 • Komplexné vypracovanie súťažných podkladov
 • Komunikácia s uchádzačmi
 • Vysvetľovanie súťažných podkladov
 • Odpovede na žiadosti o nápravu
 • Tvorba komisií, otváranie a vyhodnocovanie prijatých ponúk od uchádzačov
 • Zastupovanie obstarávateľa v revíznych postupoch pred Úradom pre verejné obstarávanie a iných sporových konaniach týkajúcich sa verejných obstarávaní
 • Poradenstvo obstarávateľom v zabezpečení procesov verejného obstarávania
 • Garantujeme súlad s platnou legislatívou hlavne so zákonom č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o verejnom obstarávaní
Služby Procurementu
Firemný nákup
 • Analýza potreby nákupu a výber najvhodnejšieho spôsobu výberu dodávateľa
 • Príprava súťažných podkladov
 • Vypracovanie výzvy
 • Selekcia vhodných dodávateľov
 • Oslovovanie a komunikácia s dodávateľmi podľa inštrukcií zadávateľa
 • Komplexná realizácia súťaže
 • Hodnotenie dodávateľov
Audity a analýzy
 • analýza predmetu zákazky a najvhodnejšej formy výberu dodávateľa
 • analýza vhodnosti riešenia pre oblasti IT
 • poradenstvo pri elektronických aukciách
Kontaktujte nás

kontaktujte nás

Drieňová 31, 821 01 Bratislava, Slovensko

+421 918 660 990

Pokiaľ máte akéhoľvek otázky či pripomienky, napíšte nám prosím.